locilec_gumbi.jpg, 705B
locilec_gumbi.jpg, 705B
priljubljene.jpg, 913B Med priljubljene
sitemap.gif, 155B Zemljevid strani
locilec_gumbi.jpg, 705B


LEKTORIRANJE BESEDIL V SLOVENSKEM IN ANGLEŠKEM JEZIKU

  • Lektoriramo vse vrste besedil: diplomske, magistrske, doktorske naloge, časopisne članke, revije, knjige, dopise, zloženke, spletne strani ...
  • Hiter odziv na vaše naročilo - do 20 strani v 24 urah.
  • Uporabljamo sodobne elektronske poti, oddaljenost ni ovira.
  • Z dolgoletnimi izkušnjami in poglobljenim, podiplomskim študijem slovenskega jezika zagotavljamo najvišjo strokovnost. O tem pričajo naše reference in publikacije. Lektoriranje angleškega jezika izvaja zunanja sodelavka, rojena govorka angleškega jezika in doktorica jezikoslovja.
  • Pri cenovni politiki sledimo principu ravnovesja glede ponudbo na trgu, čas, potreben za kvalitetno opravljeno delo, dajatve, ki pripadajo državi, in stroške življenja. Ponudbe oblikujemo tako, da so poštene do vas in do nas in da nam omogočajo kvalitetno opravljanje dela.

Naše vodilo je, da popravljamo samo tisto in vse tisto, kar je treba popraviti, da besedilo izpolnjuje kriterije slovenskega knjižnega jezika, kot je definiran v slovenski slovnici, slovenskem pravopisu in slovarjih. Ob tem upoštevamo funkcijsko naravnanost besedila in njegove jezikovnopragmatične učinke. Pozorni smo na to, da je besedilo kot celota usklajeno, da je koherentno, jasno in nedvoumno ter slogovno primerno. Ne vsiljujemo svojega jezikovnega okusa in ne ravnamo po nepotrebnem čistunsko. Več..

Lektoriranje za pravne osebe po individualnih pogodbah

Pravnim osebam, ki potrebujejo storitve lektoriranja konstantno, priporočamo sklenitev pogodbe o poslovnem sodelovanju za določen čas, s katero se natančno določijo obveznosti obeh pogodbenih strank, po želji pa se pogodbi priloži izjava o varovanju podatkov zaupne narave.

Jezikovno svetovanje

  • Imate jezikovno dilemo, vprašanje, zadrego? Lahko se obrnete na našo rubriko vaša vprašanja in odgovorili vam bomo.
  • Jezikovno svetovanje za pravne osebe (poimenovanja podjetij, moti, slogani, imena produktov ...) opravljamo tudi profesionalno.

Portal slovenskega jezika

Vizija teh spletnih strani je, da zrastejo v portal znanja o slovenskem jeziku. Za zdaj ponujamo:

Jezikovni pripomočki
   Korpus FidaPlus
   Evrokorpus
   Slovarji in besedilne zbirke ZRC SAZU
   Jezikovni pripomočki podjetja Amebis
   WebCorp
   British National Corpus
   Hrvaški nacionalni koprus
   Slovarji in drugi viri
   Slovar informatike
   Terminološki slovar
   Razvezani jezik

Revije in literatura
   Jezik in slovstvo
   Slavistična revija
   Jezikoslovni zapiski
   Digitalna knjižnica Slovenije

Društva
   Slavistično društvo Slovenije
   Slovensko društvo za jezikovne tehnologije

Odprtokodni pisrniški programi
   OpenOffice
   Portable OpenOffice
   AbiWord
   Jarte Word Processor
   KOffice (Linux)
   IBM Lotus Symphony
   NeoOffice (MacOS)
   Gnome Office
   OmegaT
   PSPad

Prijatelji

Leilani Sailers
Radio Svarun
Ledinek


 


    Na vrh strani    Kontakt             

    Timarr sistemi - Vse pravice pridržane   Oblikovanje: TS_ikona.jpg, 843B Timarr sistemi Tine Marinšek s.p.