locilec_gumbi.jpg, 705B
locilec_gumbi.jpg, 705B
priljubljene.jpg, 913B Med priljubljene
sitemap.gif, 155B Zemljevid strani
locilec_gumbi.jpg, 705B


O LEKTORIRANJU

"eee Podjetje postajaeeem eeem vse bolj dovzetnejše za uporabnike... uporabnike ... eeem ja ... s tem ko jim omogoča hitrost, kakovost in konkurenčnost ceneee ter poslovanja preko spleta ..."

Podjetje postaja vse bolj pozorno do uporabnikov, s tem ko jim omogoča hitre in kakovostne storitve po konkurenčnih cenah ter poslovanje preko spleta.


Veliko ljudi se obrne na lektorja ali lektorico z besedami, "ali bi hotel/-a malo pogledati vejice". Govorci pač na ta način karikirajo tisto značilnost lektorjeve dejavnosti, ki je v slovenskem knjižnem jeziku najbolj prepoznavna.

Jezikovni pripomočki    Korpus FidaPlus
   Evrokorpus
   Slovarji in besedilne zbirke ZRC SAZU
   Jezikovni pripomočki podjetja Amebis
   WebCorp
   British National Corpus
   Hrvaški nacionalni koprus
   Slovarji in drugi viri
   Slovar informatike
   Terminološki slovar
   Razvezani jezik

Revije in literatura
   Jezik in slovstvo
   Slavistična revija
   Jezikoslovni zapiski
   Digitalna knjižnica Slovenije

Društva
   Slavistično društvo Slovenije
   Slovensko društvo za jezikovne tehnologije

Odprtokodni pisrniški programi
   OpenOffice
   Portable OpenOffice
   AbiWord
   Jarte Word Processor
   KOffice (Linux)
   IBM Lotus Symphony
   NeoOffice (MacOS)
   Gnome Office
   OmegaT
   PSPad

Prijatelji

Leilani Sailers
Radio Svarun
LedinekSeveda pa lektoriranje ni samo postavljanje vejic in tisti, ki se obrnete na lektorja za njegove storitve, to dobro veste:
- dober lektor bo pred lektoriranjem razmislil o jezikovnopragmatičnem učinku, ki ga besedilo skuša doseči, ter se poučil o značilnostih besedilne in jezikovne zvrsti, ki ji pripada besedilo;
- dober lektor bo analiziral zunanjo zgradbo besedila ter opozoril na morebitne pomanjkljivosti: neustrezno označevanje odstavkov, nedoslednosti pri označevanju alinej, naslovov in podnaslovov, rabi krepkega ali poševnega tiska, poimenovanju tabel in slik ...;
- dober lektor bo ob popravljanju slovničnih in pravopisnih napak analiziral vsako poved, vsak stavek, vsako besedno zvezo;
- dober lektor bo pozoren, ali je vsebina povedi razumljivo in nedvoumno ubesedena ter ni v nasprotju s predhodno vsebino;

Bohoric-4.jpg, 18 kB

Bohoric-2.jpg, 44 kB


- dober lektor si bo med lektoriranjem delal seznam terminologije, ki je rabljena v besedilu, po koncu lektoriranja preveril, ali je dosledno rabljena, če je terminologija tujega izvora, jo bo preveril v slovarjih, korpusih, sorodnih besedilih in se v dvomljivih primerih še posvetoval z avtorjem;
- dober lektor bo pozoren, ali ni v besedilu nepotrebnega ponavljanja istih besed ali iste vsebine, dolgoveznega in zapletenega izražanja, če je mogoče povsem isto povedati krajše in enostavneje, ter drugih značilnosti slabega sloga; hkrati bo dober lektor izredno pazljiv, da ne bo spreminjal sloga brez potrebe, samo na podlagi lastnega jezikovnega okusa;
- dober lektor bo razumel, da se včasih v kakšni stvari ni nujno držati norme knjižnega jezika kot pijanec plota, če avtor besedila tega ne želi - njegovo delo je svetovanje, ne redaktorstvo, in avtor besedila ima vedno zadnjo besedo. 

    Domov    Na vrh strani    Kontakt             

    Timarr sistemi - Vse pravice pridržane   Oblikovanje: TS_ikona.jpg, 843B Timarr sistemi Tine Marinšek s.p.