locilec_gumbi.jpg, 705B
locilec_gumbi.jpg, 705B
priljubljene.jpg, 913B Med priljubljene
sitemap.gif, 155B Zemljevid strani
locilec_gumbi.jpg, 705B


PONUDBA


Pravne osebe
Fizične osebe1. PRAVNE OSEBE

Lektoriranje besedil v elektronski obliki
Lektoriranje natisnjenih besedil
Jezikovno svetovanje

Pravnim osebam, ki potrebujejo storitve lektoriranja konstantno, priporočamo sklenitev pogodbe o poslovnem sodelovanju za določen čas, s katero se natančno določijo obveznosti obeh pogodbenih strank, po želji pa se pogodbi priloži izjava o varovanju podatkov zaupne narave.
- Cena se določi po dogovoru za pogodbeno obdobje.
- S sklenjeno pogodbo o delu si zagotovite, da vam bo lektor/-ica vedno na voljo, lektoriranje krajših besedil (do 3 strani) po pogodbi opravimo še isti delovni dan, lektoriranje daljših besedil pa do naslednjega delovnega dne oziroma v najkrajšem mogočem času.

Kontakt

1.1 Lektoriranje besedil v elektronski obliki

1. Besedilo, ki naj ga pregleda lektor/-ica, pošljete v obliki Wordovega dokumenta po elektronski pošti. V sporočilu navedite telefonsko številko osebe, odgovorne za besedilo, po kateri bo ta oseba dosegljiva, če bo imel/-a lektor/-ica kakšna vprašanja glede besedila. Prav tako v sporočilu obvezno navedite osnovne podatke o pravni osebi. Brez teh žal ne moremo sprejeti besedila v lektoriranje.

2. Lektor/-ica takoj po prejemu e-sporočila odgovorne osebe iz vašega podjetja potrdi prejem.

3. Lektor/-ica popravi besedilo elektronsko, s programom Word, z orodjem Sledi spremembam (Orodja/Sledi spremembam oziroma v angleški različici Tools/Track changes). Morebitne komentarje vnese elektronsko (Vstavljanje/Komentar oziroma Insert/Comment). Predloge popravkov, na katere vas želi posebej opozoriti, dodatno obarva z rumeno barvo. Če ima kakšno vprašanje glede besedila, pokliče odgovorno osebo vašega podjetja po telefonu ali jo o tem vpraša po e-pošti.


KLIK za povečavo

4. Lektor/-ica pošlje zlektorirano besedilo na elektronski naslov odgovorne osebe vašega podjetja.

5. Prejem zlektoriranega besedila odgovorna oseba potrdi po e-pošti.

6. - Spremembe v besedilu sprejmete tako, da v orodni vrstici izberete ikono Sprejmi spremembo/Accept change. S klikanjem na to ikono sprejemate spremembe eno po eno.
- Če se s kakšno spremembo ne strinjate, kliknete sosednjo ikono Zavrni spremembo/Reject change.
- Če želite sprejeti vse spremembe naenkrat, najprej preverite, ali so kakšne spremembe v besedilu obarvane z rumeno. Te spremembe natančno preverite, ali se z njimi strinjate. Če se ne, jih zavrnite tako, kot je opisano v prejšnji alinei. Potem ko ste preverili vse z rumeno obarvane spremembe, izberite ikono Sprejmi spremembo/Accept change in kliknite puščico navzdol, ki je na desni strani ikone. Odprl se vam bo meni s tremi možnostmi. Izberite možnost Sprejmi vse spremembe v dokumentu/Accept all changes in document.

Kontakt                                          Na vrh strani

1.2 Lektoriranje natisnjenih besedil

Če iz kakršnega koli razloga ne želite ali ne morete posredovati besedil v elektronski obliki v Wordu, besedilo zlektoriramo na klasični način, natisnjeno na papir.

- Besedilo lahko pošljete po e-pošti in ga mi natisnemo na papir.
- Besedilo lahko pošljete po navadni pošti na sedež podjetja Timarr sistemi, Tine Marinšek, s. p.
- Če je mogoče, je zaželeno, da so besedila natisnjena z velikostjo črk 14 in z dvovrstičnim razmikom.
- Pri lektoriranju uporabljamo korekturna znamenja, kot so določena v Slovenskem pravopisu. Pomen korekturnih znamenj razložimo v legendi, priloženi zlektoriranemu besedilu.
- Zlektorirano besedilo vam vrnemo s priporočeno pošiljko na naslov vašega podjetja.

1.3 Jezikovno svetovanje

Seveda je že samo lektoriranje jezikovno svetovanje, vendar imajo predvsem pravne osebe včasih potrebo, da se posvetujejo o jezikovni rabi, ki je zanje posebnega pomena: npr. v motih, sloganih, propagandnih besedilih, logotipih, poimenovanju pravnih oseb, izdelkov, storitev ...

Nosilka storitev lektoriranja v našem podjetju, dr. Darinka Verdonik, prof. slov., s svojimi referencami zagotavlja kvalitetno in visoko strokovno jezikovno svetovanje.

Kontakt                                          Na vrh strani

2. FIZIČNE OSEBE

Lektoriranje besedil v elektronski obliki
Lektoriranje natisnjenih besedil
Jezikovno svetovanje

2.1 Lektoriranje besedil v elektronski obliki

1. Besedilo, ki naj ga pregleda lektor/-ica, pošljete v obliki Wordovega dokumenta po elektronski pošti. V sporočilu navedite telefonsko številko, po kateri boste dosegljivi, če bo imel/-a lektor/-ica kakšna vprašanja glede besedila. Prav tako v sporočilu obvezno navedite osnovne osebne podatke: ime, priimek, ulico, kraj in poštno številko. Brez teh žal ne moremo sprejeti besedila v lektoriranje.

2. Lektor/-ica takoj po prejemu vašega e-sporočila potrdi prejem.

3. Lektor/-ica popravi besedilo elektronsko, s programom Word, z orodjem Sledi spremembam (Orodja/Sledi spremembam oziroma v angleški verziji Worda Tools/Track changes). Morebitne komentarje vnese elektronsko (Vstavljanje/Komentar oziroma Insert/Comment). Predloge popravkov, na katere vas želi posebej opozoriti, dodatno obarva z rumeno barvo. Če ima kakšno vprašanje glede besedila, vas pokliče po telefonu ali vas o tem vpraša po e-pošti.


KLIK za povečavo

4. Lektor/-ica pošlje zlektorirano besedilo na vaš elektronski naslov.

5. Prejem zlektoriranega besedila potrdite po e-pošti.

6.
- Spremembe v besedilu sprejmete tako, da v orodni vrstici izberete ikono Sprejmi spremembo/Accept change. S klikanjem na to ikono sprejemate spremembe eno po eno.
- Če se s kakšno spremembo ne strinjate, kliknete sosednjo ikono Zavrni spremembo/Reject change.
- Če želite sprejeti vse spremembe naenkrat, najprej preverite, ali so kakšne spremembe v besedilu obarvane z rumeno. Te spremembe natančno preverite, ali se z njimi strinjate. Če se ne, jih zavrnite tako, kot je opisano v prejšnji alinei. Potem ko ste preverili vse z rumeno obarvane spremembe, izberite ikono Sprejmi spremembo/Accept change in kliknite puščico navzdol, ki je na desni strani ikone. Odprl se vam bo meni s tremi možnostmi. Izberite možnost Sprejmi vse spremembe v dokumentu/Accept all changes in document.

Kontakt                                          Na vrh strani

2.2 Lektoriranje natisnjenih besedil

Če iz kakršnega koli razloga ne želite ali ne morete posredovati besedil v elektronski obliki v Wordu, besedila lektoriramo na klasični način, natisnjena na papir.

- Besedilo lahko pošljete po e-pošti in ga mi natisnemo na papir.
- Besedilo lahko pošljete po navadni pošti na naslov podjetja Timarr sistemi, Tine Marinšek, s. p.
- Če je mogoče, je zaželeno, da so besedila natisnjena z velikostjo črk 14 in z dvovrstičnim razmikom.
- Pri lektoriranju uporabljamo korekturna znamenja, kot so določena v Slovenskem pravopisu. Pomen korekturnih znamenj razložimo v legendi, priloženi zlektoriranemu besedilu.
- Zlektorirano besedilo vam vrnemo s priporočeno pošiljko na vaš naslov.Jezikovni pripomočki
   Korpus FidaPlus
   Evrokorpus
   Slovarji in besedilne zbirke ZRC SAZU
   Jezikovni pripomočki podjetja Amebis
   WebCorp
   British National Corpus
   Hrvaški nacionalni koprus
   Slovarji in drugi viri
   Slovar informatike
   Terminološki slovar
   Razvezani jezik

Revije in literatura
   Jezik in slovstvo
   Slavistična revija
   Jezikoslovni zapiski
   Digitalna knjižnica Slovenije

Društva
   Slavistično društvo Slovenije
   Slovensko društvo za jezikovne tehnologije

Odprtokodni pisrniški programi
   OpenOffice
   Portable OpenOffice
   AbiWord
   Jarte Word Processor
   KOffice (Linux)
   IBM Lotus Symphony
   NeoOffice (MacOS)
   Gnome Office
   OmegaT
   PSPad

Prijatelji

Leilani Sailers
Radio Svarun
Ledinek


 
    Domov     Na vrh strani     Kontakt              

    Timarr sistemi - Vse pravice pridržane   Oblikovanje: TS_ikona.jpg, 843B Timarr sistemi Tine Marinšek s.p.