locilec_gumbi.jpg, 705B
locilec_gumbi.jpg, 705B
priljubljene.jpg, 913B Med priljubljene
sitemap.gif, 155B Zemljevid strani
locilec_gumbi.jpg, 705B


REFERENCE

Nosilka storitev lektoriranja v podjetju Timarr sistemi, Tine Marinšek, s. p., je Darinka Verdonik, profesorica slovenščine, doktorica jezikoslovja. O njenih diplomah ter strokovnih in znanstvenih aktivnostih na področju slovenskega jezika se lahko prepričate iz njene bibliografije ter iz njenih publikacij.

Izkušnje z lektoriranjem:
- ČZP Večer (2000-2003)
- Nova Kreditna banka Maribor, d. d. (2003- ...)
- različne monografije (knjige, doktorske disertacije, magistrske in diplomske naloge ...)

Avtorski monografiji:

Jezikovni elementi spontanosti v pogovoru (2007)

Avtorica: dr. Darinka Verdonik
Knjiga je izšla pri založbi Zora.
Avtorica obravnava jezikovne elemente, ki so značilni predvsem za spontan medčloveški pogovor, v pisnem diskurzu, ki praviloma velja za nespontanega, pa se redko pojavljajo. Pri tem spozna kot skupno lastnost teh elementov, da nič ali skoraj nič ne prispevajo k vsebini diskurza. Loči jih v dve večji skupini: izraze, ki jih imenuje diskurzni označevalci, in strukturo, imenovano popravljanja.

Ovitek_Zora_48_Verdonik.jpg, 52 kB

Slovenski govorni korpus Gos (2011)

Avtorici: dr. Darinka Verdonik in dr. Ana Zwitter Vitez
Knjiga je izšla pri založbi Trojina.
Monografija predstavlja snovanje, gradnjo in možnosti uporabe prvega referenčnega govornega korpusa, ki vključuje avtentične posnetke govorjene slovenščine, zajete v najpogostejših govornih situacijah: vsakdanji zasebni in uradni pogovori, medijski govor, pouk v šolah, predavanja ipd. Posnetki so transkribirani, segmentirani in brezplačno dostopni prek uporabniku prijaznega vmesnika na strani www.korpus-gos.net. Monografija Slovenski govorni korpus Gos je uporabna za raziskovalce govora in jezikovnih tehnologij, snovalce jezikovnih priročnikov, poklicne govorce in učitelje slovenščine kot maternega ali tujega jezika.

gos_ovitek.jpg, 4,0kB

KLIK za povečavo

Jezikovni pripomočki    Korpus FidaPlus
   Evrokorpus
   Slovarji in besedilne zbirke ZRC SAZU
   Jezikovni pripomočki podjetja Amebis
   WebCorp
   British National Corpus
   Hrvaški nacionalni koprus
   Slovarji in drugi viri
   Slovar informatike
   Terminološki slovar
   Razvezani jezik

Revije in literatura
   Jezik in slovstvo
   Slavistična revija
   Jezikoslovni zapiski
   Digitalna knjižnica Slovenije

Društva
   Slavistično društvo Slovenije
   Slovensko društvo za jezikovne tehnologije

Odprtokodni pisrniški programi
   OpenOffice
   Portable OpenOffice
   AbiWord
   Jarte Word Processor
   KOffice (Linux)
   IBM Lotus Symphony
   NeoOffice (MacOS)
   Gnome Office
   OmegaT
   PSPad

Prijatelji

Leilani Sailers
Radio Svarun
Ledinek 


    Domov    Na vrh strani    Kontakt             

    Timarr sistemi - Vse pravice pridržane   Oblikovanje: TS_ikona.jpg, 843B Timarr sistemi Tine Marinšek s.p.