locilec_gumbi.jpg, 705B
locilec_gumbi.jpg, 705B
priljubljene.jpg, 913B Med priljubljene
sitemap.gif, 155B Zemljevid strani
locilec_gumbi.jpg, 705B


TUJKE

Slovarček sodobnih tujih izrazov in njihovih slovenskih ustreznic

V jeziku se nenehno rojevajo novi izrazi in nova poimenovanja, s hitrim tehnološkim razvojem in komunikacijsko povezanostjo danes morda še hitreje kot včasih. Ti izrazi so sprva pogosto tujega izvora in šele sčasoma, ob širši uporabi, se pojavi slovensko poimenovanje za isto stvar. Uporabniki jezika velikokrat težko sledijo temu razvoju, zato smo na teh straneh začeli zbirati sodobno izrazje tujega izvora in slovenske ustreznice, ki se pojavljajo ali uveljavljajo.

Posebej poudarjamo, da ne tvorimo sami slovenskih ustreznic tujkam, ampak samo ponujamo pregled tega, kar zasledimo v jeziku s pomočjo korpusov, spleta in besedil v vsakdanji rabi. Pri tem nam lahko pomagate tudi vi, tako da nas opozorite na tujko, za katero vas zanima, ali že obstaja slovenska ustreznica, ali na slovenske ustreznice, ki bi jih po vašem mnenju morali objaviti.

Želeli bi vas spodbuditi, da slovenske ustreznice tujkam pretehtate in rabite po premisleku ter da ste jezikovno inovativni in uporabite tudi kak drug izraz, ki se vam zdi primernejši.

Izrazje je navedeno po abecedi, izhodišče je tujka. Če je slovenskih ustreznic več, so (kolikor mogoče) navedene po vrsti od najbolj pogosto do najmanj pogosto rabljene.

Tujka Slovensko poimenovanje
B2B (business-to-business) elektronsko poslovanje med podjetji, e-poslovanje med podjetji, poslovanje med podjetji, medpodjetniško elektronsko poslovanje, medpodjetniško poslovanje
B2C (business-to-consumer) poslovanje med podjetji in strankami, e-poslovanje podjetij s potrošniki, e-poslovanje s posamezniki, podjetje do končnega potrošnika ...
B2G (business-to-government) poslovanje med podjetji in javno upravo, poslovanje med podjetji in državo, e-poslovanje podjetja z državno upravo ...
BIOS (basic input/output system) temeljni vhodno-izhodni sistem
blog spletni dnevnik, spletnik
bluetooth modri zob, tehnologija modrega zoba
cache RAM, cache predpomnilnik
chipset nabor čipov, nabor čipovja
coaching trenerstvo, poslovno treniranje ...
floating point operacija operacija s plavajočo vejico, operacija z drsečo vejico
GPS satelitska navigacija, satelitski navigacijski sistem, globalni navigacijski sistem, globalni pozicijski sistem, sistem za globalno pozicioniranje ...
hardware strojna oprema
hosting gostovanje
ink-jet (ali bubble-jet) printer brizgalni tiskalnik
ink-jet print brizgalni tisk
IP telefonija internetna telefonija
konverter pretvornik
LAN lokalna mreža, lokalno omrežje
last minute zadnja minuta, v zadnji minuti, v zadnjem hipu
LCD zaslon zaslon s tekočimi kristali, tekočekristalni zaslon, zaslon na tekoče kristale
LED dioda svetleča dioda, svetlobna dioda
mobbing šikaniranje, psihično nasilje, nasilje na delovnem mestu
north bridge severni most
notebook prenosni računalnik, prenosnik, notesnik
objektno orientiran objektno usmerjen
open source odprta koda, odportokoden, prost (npr. prosto programje)
piercing prebadanje
plug-in vtičnik
POS elektronsko prodajno mesto, terminali na prodajnih mestih ...
PR odnosi z javnostmi/-jo, stiki z javnostmi/-jo
RAM pomnilnik, delovni pomnilnik
resolucija ločljivost
server strežnik
skener optični bralnik, optični čitalnik
skenirati optično prebrati, optično brati, optično čitati, preslikati
software programska oprema, programje
south bridge južni most
spin-off podjetje odcepljeno podjetje
tunneling tunelska povezava
VPN (virtual privat network) navidezno zasebno omrežje
VPS (virtual privat server) navidezni zasebni strežnik
wellness center center za dobro počutje, center dobrega počutja, center za dobro počujte in lepoto, center za dobro počutje in zdravje ...
WLAN brezžični LAN, brezžično lokalno omrežje

Jezikovni pripomočki    Korpus FidaPlus
   Evrokorpus
   Slovarji in besedilne zbirke ZRC SAZU
   Jezikovni pripomočki podjetja Amebis
   WebCorp
   British National Corpus
   Hrvaški nacionalni koprus
   Slovarji in drugi viri
   Slovar informatike
   Terminološki slovar
   Razvezani jezik

Revije in literatura
   Jezik in slovstvo
   Slavistična revija
   Jezikoslovni zapiski
   Digitalna knjižnica Slovenije

Društva
   Slavistično društvo Slovenije
   Slovensko društvo za jezikovne tehnologije

Odprtokodni pisrniški programi
   OpenOffice
   Portable OpenOffice
   AbiWord
   Jarte Word Processor
   KOffice (Linux)
   IBM Lotus Symphony
   NeoOffice (MacOS)
   Gnome Office
   OmegaT
   PSPad

Prijatelji

Leilani Sailers
Radio Svarun
Ledinek 


    Domov    Na vrh strani    Kontakt             

    Timarr sistemi - Vse pravice pridržane   Oblikovanje: TS_ikona.jpg, 843B Timarr sistemi Tine Marinšek s.p.